Älgö etapp 1-3

Detaljplanen för Älgö innebär att kommunen rustar upp vägnätet och parkanläggningar samt bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet på Älgö. Kommunen blir också ny ansvarig (huvudman) för vägar och naturmark.

Ansvarsbesiktnings uppdrag i projektet

  • Besiktning
  • Vibrationsmätning
  • Tredjemanshantering

Du kan läsa mer om projektet här!

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova