Kartering av rökkanaler

Kartering av rökkanaler är en kartläggning av fastighetens samtliga rök- och eller ventilationskanaler.  Alla kanaler numreras och namnges med objektstitel och rumsbetjäning. En takskiss med alla skorstenar upprättas. Samtliga skorstenar och rökkanaler numreras.

En kartering ger fastighetsägaren en bra överblick av fastighetens skorstensbestånd. Om så önskas kan karteringen kompletteras med en funktionskontroll med provtryckning av samtliga rökkanaler.

Vid en kartering lodas samtliga kanaler upp för att avgöra vilken kanal som går till vilken lägenhet, vilket rum och vilket objekt den förser. Sedan upprättas en grafisk skiss av samtliga skorstenar och kanaler.

Har du frågor angående din eldstad eller vill beställa en kartering av dina rökkanaler, kontakta gärna oss!

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova