Kartering av ventilationskanaler

Kartering är en kartläggning av fastighetens rök- och eller ventilationskanaler.  Samtliga kanaler numreras och namnges med objektstitel och rumsbetjäning och en skiss upprättas.

En kartering ger fastighetsägaren en bra överblick av fastighetens ventilations- och skorstensbestånd. Om så önskas kan karteringen kompletteras med en funktionskontroll med provtryckning av samtliga rökkanaler, OVK eller injustering.

Vid en kartering lodas samtliga kanaler upp för att avgöra vilken kanal som går till vilken lägenhet, vilket rum och vilket objekt den förser. Sedan upprättas en grafisk skiss av samtliga skorstenar och kanaler.

Har du frågor angående din ventilation eller vill beställa en kartering, kontakta gärna oss!

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova