Engelbrektshallen

Kvarteret Sädesärlan på Östermalm ligger mellan Valhallavägen, Östermalmsgatan, Uggelviksgatan och Danderydsgatan. I kvarteret finns Engelbrektsskolan, tre bostadshus samt en oexploaterad fastighet som ligger mellan bostadshusen och skolan. I kvarteret renoveras skolan och byggnation av bostadshus och idrottshall har inletts.

Ansvarsbesiktnings uppdrag i projektet

  • Riskanalys
  • Besiktning
  • Provtryckning av eldstäder och skorstenar
  • Bullermätning
  • Sättningskontroll
  • Skadeutredning
  • Tredjemanshantering

ENgelbrektshallen

 

 

 
 

Webbdesign Argonova