Vibrationsisolering

Vibrationsisolering (vibrationsdämpning) och inventering av känslig utrustning och verksamheter kan ofta vara nödvändigt i samband med sprängning eller annan vibrationsalstrande verksamhet.

Som vibrationskänslig utrustning räknas allmänt servrar, datorer och viss medicinteknisk utrustning och mätutrustning.

Med riskanalysen som grund, och med en i samråd upprättad Inventerings- och kontrollplan, genomförs kompletterande inventeringar av vibrationskänslig utrustning innan sprängningsarbetena påbörjas. Även verksamheter i området kan i dessa fall behöva inventeras och informeras.

I de fall där vibrationsisolering är nödvändig, monteras isoleringsmaterial när den vibrationskänsliga utrustningen är avstängd för att minska risken för skador i samband med monteringen. Om utrustningen inte kan stängas av, eller bedöms vara så viktig för företagets verksamhet att den inte kan tas ur drift, monteras isolationsmaterialet endast efter överenskommelse med berörda parter. Vid montering kontrolleras den teoretiska dämpeffekten. Den faktiska funktionen kontrolleras genom vibrationsmätning av inkommande vibrationer i fastigheten och den resulterande vibrationen i isolerad utrustning.

Monteringen dokumenteras och inordnas i uppdragsdokumentationen.

Har Du frågor om vibrationsisolering så kontakta gärna oss, så svarar vi på Dina frågor!

 

 

 

 

 

 

 

Webbdesign Argonova