Byggnadsakustik

Boverket har satt upp riktlinjer för olika typer av byggnaders användningsändamål som i Svensk Standard reglerar vad som skall uppfyllas. Bland annat specificeras vilka krav som ställs på olika byggnadsdelars förmåga att dämpa ljud mellan olika delar av en byggnad.

För att förebygga eller komma till rätta med ljudproblem i byggnader, mellan exempelvis olika lägenheter, från tvättstugor, fläktar med mera behövs ofta kunskap om byggnadens konstruktion. Vi kan hjälpa till med förslag på lösning och genom mätning av ljudisolering (luftburet ljud och stegljud) konstatera vad som behövs för att komma tillrätta med problemen.

Vi utför mätning och bedömning enligt bland annat Svensk Standard:

  • SS 25268:2004, Ljudklassning av utrymmen – Bostäder
  • SS 25268:2007, Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell

För mer information om byggnadsakustik, kontakta oss gärna!

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova