Tredjemanshantering

I samband med bygg- och anläggningsprojekt uppstår det ofta ett behov av att bemöta och hantera reaktioner och frågor från omgivningen. Alla frågor och påtalanden är inte av den digniteten att byggledningen behöver blandas in. Det kan röra sig om allt ifrån allmän oro, behov av mänskliga kontakter och andra allmänna frågor av upplysningskaraktär. Kompetent personal på Ansvarsbesiktning kan då avlasta genom att bemöta och hantera dessa ärenden. Vi har utarbetat en framgångsrik metod för tredjemanshantering baserad på våra erfarenheter från såväl små som stora projekt. Rapporter sker löpande till ansvarig byggledare och/eller annan ansvarig inom projektet.

Begreppet tredjemanshantering innefattar all hantering av omgivningspåverkan i samband med ett bygg- o/e anläggningsprojekt.

Det kan också röra sig om skador på såväl lös som fast egendom och även i dessa fall är vi snabbt på plats för att registrera omfattningen på skadorna. Kanske – beroende på uppdragets omfattning – även ge åtgärdsförslag i varje enskilt fall såsom handgripliga lösningar, exempelvis nedpackning och magasinering av känsligt bohag.

Vi kan även föreslå, efter beräkning eller inhämtande av nödvändiga prisuppgifter, ett belopp för reglering när en faktisk skada inträffat. För att få en korrekt och smidig behandling ser vi till att alltid hålla oss ajour med projektets framdrift genom att delta i teknik- och byggledningsarbeten. Även deltagande i publika dag- och kvällsmöten med riktad information är en viktig del av vårt åtagande.

 

 

 
 

Webbdesign Argonova