Injustering

I samband med installation eller ombyggnad av ventilation ska det alltid göras en injustering för att minska risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.Ett väl injusterat ventilationssystem är även en viktig förutsättning för en effektiv energianvändning i byggnader. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna, OVK.

Ett felaktigt injusterat ventilationssystem kan leda till att vissa delar av byggnaden blir utan ventilationsluft, eller att det skapas under-/övertryck som i sin tur kan orsaka fukt- och mögelskador.Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig med injusteringen av ditt ventilationssystem! Vi kan även utföra de obligatoriska ventialtionskontroller som krävs för din fastighet.
För mer information, kontakta gärna oss!


 

  

 

 

 
 

Webbdesign Argonova
Länkar