Injustering

I samband med installation eller ombyggnad av ventilation ska det alltid göras en injustering för att minska risken för dåligt inomhusklimat, ventilationsljud, fukt- och eventuella radonproblem.Ett väl injusterat ventilationssystem är även en viktig förutsättning för en effektiv energianvändning i byggnader. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet i samband med de obligatoriska ventilationskontrollerna, OVK.

Ett felaktigt injusterat ventilationssystem kan leda till att vissa delar av byggnaden blir utan ventilationsluft, eller att det skapas under-/övertryck som i sin tur kan orsaka fukt- och mögelskador.Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig med injusteringen av ditt ventilationssystem! Vi kan även utföra de obligatoriska ventialtionskontroller som krävs för din fastighet.
För mer information, kontakta gärna oss!


 

  

 

 

 
 

Webbdesign Argonova