Kontrollansvarig

Enligt den nya plan- och byggförordningen (2011:338) ska du som byggherre anlita en kontrollansvarig när du ska bygga, riva eller genomföra markåtgärder.

En kontrollansvarig (KA) har som uppgift att medverka till att gällande bestämmelser följs och är till hjälp när du ska genomföra ett bygge. KA ska till exempel hjälpa byggherren se till att alla nödvändiga kontroller utförs och att kraven i bygglagstiftningen följs. Det kan till exempel vara god ventialtion, låg energianvändning i byggnaden, men även kraven på tillgänglighet och god bostadsutformning.

Den kontrollansvarige ska också hjälpa byggherren att ta fram förslag till kontrollplan och se till att planen och gällande bestämmelser följs.

Mer information om reglerna kring KA hittar du på Boverkets hemsida.

Om du har frågor eller vill anlita en KA är du välkommen att kontakta oss på Ansvarsbesiktning! Vi är certifierade kontrollansvariga och hjälper dig gärna!

Certifierade KA:

Vilhelm Wickman
BehörighetsNr: SC1051-15                                       
vilhelm.wickman@ansvarsbesiktning.se
   

 

 

 


 

 

 

 

 

Webbdesign Argonova