Installationsbesiktning

När man byter eller installerar en eldstad är det viktigt att få eldstaden och skorstenen kontrollerade så att de är korrekt installerade.

En installationsbesiktning ska göras för att säkerställa att produkten är installerad enligt anvisningarna, samt att installationen uppfyller gällande byggregler, säkerhetsföreskrifter och att produkten fungerar enligt överrenskommelse. Vid besiktningen bedöms även brand- och taksäkerhet och rökkanalens täthet kontrolleras genom en så kallad provtryckning.Har du frågor gällande installationen av din eldstad eller vill boka en installationsbesiktning, kontakta gärna oss!


 

Mer information om de regler som gäller vid nyinstallation av eldstäder och skorstenar finns på Boverkets hemsida.

För information om bygglov och anmälan gå in på Byggnadsnämndens hemsida.

 

 

 

 

 

 

Webbdesign Argonova