Rumsakustik

Rumsakustik handlar om hur ljudet beter sig i ett rum och innefattar t.ex. ljudabsorption, ljudreflektion, ljuddiffusion och transmission. Efterklangstiden är en av de viktigaste parametrarna för hur vi uppfattar ljudmiljön i ett rum, men vad som är eftersträvansvärt beror på och bör anpassas till vad rummet ska användas till. Till exempel vill man ha olika efterklangstid i en kyrka än i ett öppet kontorslandskap.

Andra platser där rätt rumsakustiska åtgärder är av stor vikt är i restauranger, där man oftast vill kunna höra vad ens lunch- eller middagssällskap försöker säga och då inte störas av vad som händer vid bordet intill eller i köket. Skolklassrum, konferensrum och aulor är också känsliga för lokala ljudstörningar och här är kraven dessutom ännu högre – man skall utan svårigheter kunna höra vad talare i andra änden av rummet säger.

För att uppnå ett tillfredställande resultat är ett steg i rätt riktning att låta en akustiker se över vilka åtgärder som behövs. Vi på Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig med projektering vid byggen, samt mätning, utredning och åtgärder i befintliga rum och lokaler.

För mer information, kontakta oss, så hjälper vi dig!

 

 
 

Webbdesign Argonova