Status-/funktionskontroll

Om du inte har använt din skorsten på några år, eller om du ska köpa/sälja ett hus kan det vara bra att göra en status-/funktionkontroll av eldstaden.

Skador på eldstad och skorsten som kunde ha upptäckts av en skorstensfejare räknas ej som dolt fel, då du som köpare har  en undersökningsplikt som ska utföras med en fackmans kunskap och noggrannhet. Det är därför viktigt att du som köpare låter besiktiga och provtrycka eldstäder och skorstenar innan kontrakt skrivs, för att undvika tvister och okända fel som ej täcks av en dolda fel försäkran.Vi på Ansvarsbesiktning hjälper gärna dig med din status och funktionskontroll! Kontakta oss för mer information!


 

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova