Vattenprovtagning

Ansvarsbesiktning utför kvalité-, nivå- samt flödes och kapacitetsmätning av vatten.

Vattenprovtagning utförs för att kontrollera om det har skett eller sker förändringar av vattnets kvalité, nivå eller kapacitet efter att vibrationsalstrande verksamhet har utförts i närheten av brunnar och vattentäkter.

Vattennivå i brunnar kontrolleras nivåmätning och vattenkvaliteten genom provtagning av vatten från kran. Fyra olika prover tas för mikrobiologisk-, kemisk-, radon- och metallprov. Proverna förvaras i kylväska tills de lämnas till laboratoriet för analys.

Om du har frågor om vattenprovtagning får du gärna höra av dig till oss!

 

 

 
 

Webbdesign Argonova