OVK besiktning

OVK besiktning står för obligatorisk ventilationskontroll och har till syfte att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Enligt svensk lag ska alla byggnader OVK besiktigas inom givna tidsintervall.

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att lagstiftningen följs och att OVK besiktning utförs enligt reglerna. För att fullgöra sin skyldighet ska fastighetsägaren anlita en certifierad funktionskontrollant att utföra OVK besiktningen. Protokollet som upprättas skickas dels till fastighetens ägare och dels till byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet och övervakar att reglerna om OVK efterlevs. Påtalade brister ska åtgärdas inom sex månader från besiktningsdatum.

Efter utförd OVK besiktning upprättar besiktningsmannen ett intyg som ska sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig med din OVK besiktning, kontakta oss för mer information!


 

För mer information besök www.ovkbesiktning.se eller boverkets hemsida.

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova