Miljö & Kvalitet

Kompetens, engagemang och personligt ansvar hos varje medarbetare är grunden för Ansvarsbesiktnings mål; att kunden ska känna trygghet i vår bredd, vår långa erfarenhet och vår tillgång till specialister inom alla våra teknikområden. Med vårt ständiga förbättringsarbete avser vi stärka vår ställning för beställarens och tredjemans bästa. Målet är att Ansvarsbesiktning ska vara den självklara samarbetspartnern och kunden ska aldrig komma att ifrågasätta sitt val av Ansvarsbesiktning som konsult.

Ansvarsbesiktning har ett kvalitets- och miljöledningssystem som följer EN ISO 9001 och EN ISO 14001. Vi är noga med att kontinuerligt ta upp frågor som kan förbättra våra miljöinsatser och vår arbetsmiljö, både internt och externt. Vi arbetar hårt för att biträda våra uppdragsgivare i deras miljöarbete, med strävan att minimera miljöpåverkan, genom städiga förbättringar av våra riskanalyser. Vi ser det även som en självklarhet att alltid välja miljömärkt, lågenergi och miljöbilar, samt att återvinna och samåka där det är möjligt.

Ansvarsbesiktnings kvalitetssystem är baserat på kraven i den svenska standarden ISO 9001:2000, kompletterat med interna rutiner och metodbeskrivningar. I enlighet med vår kvalitetspolicy strävar vi mot att ständigt förbättra och uppdatera våra rutiner för att hålla högsta möjliga standard på vårt arbete. Vi arbetar för att hög kompetens, hög medvetenhet samt bred kunskap och erfarenhet ska genomsyra Ansvarsbesiktnings verksamhet och organisation.

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova