Norsborgsdepån

SL planerar att bygga en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Depån planeras till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen. Området mellan Skarpbrunnavägen och Hallundavägen, väster om Norsborgs tunnelbanestation, som idag är spårområde och parkmark, kommer att bli område för depåverksamhet. En stor del av depån kommer att byggas i berget.

Förberedande arbeten planeras att påbörjas på tunnelbaneområdet under hösten/vintern 2011/2012. De ordinarie arbetena förväntas börja våren 2012, om detaljplanen då vunnit laga kraft. Depån förväntas vara klar 2016.

Ansvarsbesiktnings uppdrag i projektet

  • Riskanalys
  • För- och efterbesiktning
  • Provtryckning
  • Vibrationsmätning
  • Vibrationsdämpning av känslig utrustning
  • Bullermätning
  • Tredjemanshantering

Norsborgsdepån

Här kan du läsa mer om projektet!

 

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova