Rensning/rengöring av ventilation

I ventilationskanaler samlas det med tiden mycket damm och olika partiklar från luften i lokalerna. Därför behöver kanalerna rensas regelbundet för att cirkulationen och effektiviteten inte ska försämras.

Ett smutsigt ventilationssystem innebär att mindre luft passerar i systemet, vilket kan resultera i ett sämre inomhusklimat och att det blir svårare för anläggningen att till exempel transportera bort fukt. Ett väl fungerande ventilationssystem är därför inte bara viktigt för vår hälsa utan även för husets välmående.

Fastigheter med mekanisk ventialtion bör totalrensas vart tredje år medan självdragsanläggningar bör rensas minst vart sjätte år.Ansvarsbesiktning kan hjälpa dig med rensning och rengöring av ditt ventilationssystem!
Kontakta oss
för mer information!


 

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova