Säkerhet på tak

Det finns olika steganordningar, takbryggor, glidskydd m.m. som ingår i samlingsbegreppet taksäkerhet. Säkerhetsanordningarna är viktiga dels för att förebygga olyckor vid arbete på tak, men också för att skydda takbeläggningsmaterialet när det beträds.

Enligt bygglagstiftningen finns det krav på fasta takskyddsanordningar och du kan läsa vilka skyddsanordningar ditt tak ska ha i Boverkets rapport 2000:1 "Säkerhet på tak". Dessa anordningar ska, om det krävs enligt föreskrifterna, finnas på tak och de ska även kontrolleras och underhållas. Det är fastighetsägarens ansvar att säkerställa att reglerna följs.Om du är osäker på vad som berör just din fastighet så kan du kontakta Ansvarsbesiktning så hjälper vi dig med kontroll och besiktning av ditt takskydd.


 

För tekniska och praktiska tips kan du läsa Branschens nya bildtolkning av Boverkets byggregler som trädde i kraft den 1 juli 2008 eller "Säkra villatak", en bildtolkning av regler för villor.

Se även "Se upp där nere!", en broschyr om säkerheten på tak vid snöskottning.

För ytterliggare information gå in på www.taksakerhet.se

 

 Säkerhet på tak

Kontaktman säkerhet på tak
Stephan Norin
Sakkunnighetsnr: 2003-933

 

 
 

Webbdesign Argonova