Södra länken

Södra länken eller riksväg 75, är en stadsmotorväg mellan Essingeleden (E4/E20), Stockholm, och Värmdöleden (länsväg 222), Nacka.

Södra länken är 6 kilometer lång varav 4,6 kilometer går i tunnel. Tunneln är Sveriges längsta vägtunnel. Tunneln har i varje riktning två genomgående filer, men mellan vissa på- och avfarter finns så kallade additionskörfält vilket gör att tunneln som bredast är 4 filer per riktning. Vägen invigdes den 24 oktober 2004, med öppnandet av Årstatunneln.

Ansvarsbesiktnings del i projektet:

 • Uppdatering av befintlig riskanalys
 • Besiktning/Syneförrättning av samtliga byggnader/anläggningar inom ca 200m på var sida om tunnelns sträckning.
 • Marksyner
 • Vibrationsmätningar och utredningar
 • Buller- och stomljudsmätning, Utredningar och analyser
 • Sättningskontroller
 • Luftstötvågsmätning
 • Sprickviddsmätning
 • Provtryckningar och okulärbesiktningar av rök- och ventilationskanaler
 • Skadehantering/Skadeutredning
 • 3: e manshantering
 • Datadämpningar
 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova