Sprängbesiktning

En sprängbesiktning av eldstäder och rökkanaler betyder att man gör en provtryckning och okulärbesiktning, före och efter vibrationsalstrande markarbeten som t.ex. sprängning. Besiktningen utförs för att man ska kunna avgöra om några förändringar har skett på eldstäder och skorstenar till följd av vibrationerna. Vid provtryckningen kontrolleras rökkanalens täthet och vid okulärbesiktningen kontrolleras eldstaden och skorstenens status.

Vid provtryckning tillsluts rökkanalen vid skorstenstoppen och ett övertyck skapas, antingen med en fläkt eller genom en varm rökgaspelaren. En rökpatron tänds i eldstaden och tätheten kontrolleras med hjälp av lukt- och synsinnen.

Vid okulärbesiktningen synas eldstaden, murverk och rökkanalen utvändigt i hela sin längd. Eventuella brister och sprickor noteras.Har du frågor om hur din eldstad eller skorsten kan påverkas av vibrationsalstrande arbeten, eller vill beställa en besiktning,
kontakta gärna oss!


 

 

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova