Vibrationsmätning

Innan vibrationsalstrande arbeten, såsom sprängning, schaktning, pålning och packning, påbörjas fastställs riktvärden för alla byggnader, anläggningar och eventuella utrustningar (se riskanalys).

I samband med sådan verksamhet kontrolleras alltid vibrationsnivåerna i byggnader och anläggningar för att se till att vibrationerna i fastigheterna ligger inom riktvärdena. Vibrationsgivarna monteras på närmaste bärande del av byggnaden mot vibrationskällan/arbetsplatsen och registrerar alla vibrationer som uppstår i mätobjektet dygnet runt, samt producerar data i analyskvalitet för alla nivåer över det satta tröskelvärdet. Mätvärden över tröskelnivå skickas omedelbart via GSM till Vipnet och finns inom loppet av ett par minuter tillgängligt för sprängare/byggledare via Ansvarsbesiktning.se, E-mail och SMS.

Ansvarsbesiktning använder ett utav marknadens pålitligaste mätsystem för vibrationsmätning, som tillsammans med miljöövervaknings systemet Vipnet ger en kostnadseffektiv och lätthanterlig redovisning av alla typer av mätdata.

Har Du frågor om vibrationsmätning så hör gärna av Dig till oss!

 

 

 
       
     

 

 

 

 
 

Webbdesign Argonova